Tyolain 631

Työsäännöstön määräyksissä työnantaja on velvollinen varmistamaan turvalliset ja terveelliset työolot, ja kaikilla laitteilla ja laitoksilla on oltava sertifikaatti, ts. CE-merkintä.

Sertifiointi, ts. Materiaalien vaatimustenmukaisuuden arviointi, on systemaattinen tutkimus siitä, missä määrin tietty tuote täyttää tiukat vaatimukset (tämä koskee myös turvallisuusvaatimuksia. Konesertifioinnilla on useita näkökohtia. Suunnittelijan on tavattava se suunnitteluvaiheessa tai tuottajan tuotannon yhteydessä. Sertifioinnin voi tehdä tuotteiden vastaanottaja tai muu henkilö kuin tuotteiden suunnittelija, tuottaja tai vastaanottaja.Koneiden laillinen varmentaminen otettiin käyttöön 17. toukokuuta 2006 annetulla direktiivillä 2006/42 / EY koneiden tilanteessa. Se otettiin käyttöön Puolan oikeusjärjestyksessä talousministerin 21. lokakuuta 2008 tekemällä päätöksellä koneille asetettujen olennaisten vaatimusten historiassa (Lakilehti nro 199, kohta 1228, joka otettiin käyttöön 29. joulukuuta 2009.Konesertifikaatti koskee itse konetta, vaihdettavia laitteita, turvakomponentteja, rakennustarvikkeita, ketjuja, köysiä ja hihnoja.Koko Euroopan unionin koneiden varmentamiskriteerit esitetään päätöksen 2006/42 / EY liitteessä I, jonka otsikko on: Koneiden suunnitteluun ja valmistukseen liittyvät olennaiset turvallisuus- ja terveysvaatimukset.Lisäksi tässä direktiivissä otetaan käyttöön koneiden jako erityisen vaarallisiksi ja muiksi.Koneiden ja työkalujen sertifiointi, joihin liittyy suuri riski yhdistettynä niiden käyttöön ja käyttöön, on nyt päättymässä suunnitteluvaiheessa. Muut laitteet ja organisaatiot sertifioidaan sisäisen tuotannon valvonnan aikana.Yhteenvetona voidaan todeta, että kaikki ruoat ja organisaatiot, jotka kykenevät muodostamaan tietyn uhan ihmisten elämälle tai terveydelle, myös luovat paikkoja, on sertifioitava, ts. Vaatimustenmukaisuuden arviointi.